Telegdi Pro

by Szegi, Amondo

8 weight     $79.95

Abbot Nicolaus Telegdi purchased the Vienna Jesuit press in 1577 and started to work immediately with its own worn typefaces. His first works were publications of his own speeches. The Telegdi typefaces evoke a historical feel with their authentic highly distressed style.
—-
Telegdi Miklós nyomdaalapításra a jezsuiták ideiglenes visszavonulása idején került sor. A XVI. század hatvanas éveinek közepén a jezsuiták nemcsak Magyarországot kényszerülnek elhagyni, hanem 1565-ben bécsi kollégiumuk is bezárta kapuit, és 1559-ben létesült nyomdájuk sem működhetett tovább. Ezt a nyomdát vásárolta meg Telegdi az esztergomi káptalan és Rudolf király anyagi támogatásával 1577 novemberében. Telegdi a nyomdát azonnal Nagyszombatba szállította és üzembe is helyezte, hogy műve második részét már saját műhelyében nyomtathassa ki.
—-
Microsoft Typography News: We like “Telegdi Antique”, from Hungarian designer Amondo Szegi, please, no excuses for using Caslon Antique any more!